Ágyas szőlőpálinka

Fekete Macska agyas palinka 08

Ártatlanság: Ágyas szőlőpálinka

„Csavarodó indákkal kezét-lábát
megkötöztem… s mikor aztán levéllel
fedtem ama részét, mit másnak nem
mutat a szépség, kirázott a gyors kéj,
s egyszerre nem voltam többé puha,
szende, jámbor venyige.”
(Robert Herrick)

Fekete Macska agyas palinka 08